2V OPzS батерија

 • СЕРИЈА НА БАТЕРИИ DKOPzS-2V ТУБУЛАРНИ OPzS

  СЕРИЈА НА БАТЕРИИ DKOPzS-2V ТУБУЛАРНИ OPzS

  Карактеристики и придобивки
  1. 25 години дизајнерски век при лебдечка состојба @ 20 °C
  2. Тубуларна позитивна плоча со продолжен век на циклус
  3. Висока оперативна сигурност
  4.Олово калиумска решетка со подобрена отпорност на корозија
  5. Сува обвинет пакет и испорака обезбеди подолг рок на траење
  6. Експлозивно отпорен со специјално дизајниран вентилиран приклучок